300/1 KP Tân Thắng, Tân Bình, Dĩ An, Bình Dương
Hotline: 0901.111.438 – 0944.252.308
datnenxanh247@gmail.com
Facebook : fb.com/datnenxanh